Fotozoektocht

Vanaf 20 juni tot eind augustus kan je meedoen aan de Zomerfotozoektocht van Landelijke Gilde Wiekevorst. Iedereen die meegedaan heeft en het wedstrijdblad terug binnen brengt heeft altijd een prijs.

Zomerfotozoektocht

De fotozoektocht kan alle dagen worden afgelegd en dit vanaf 20 juni tot en met 31 augustus. De deelnemingsformulieren kunnen aangekocht worden bij volgende handelaars:
AVEVE-tuincentrum, groentewinkel ’t HOEVEKE, Brasserie ’t STRAATJE, hoeve DE WITTE LELIE, 
café ’t GROEN HOFKE, Dagbladhandel ’t DORPKE, fietsen BICYCLE te Wiekevorst en café NIEUWENDIJK te Itegem.
Deelnameprijs: 7 euro per formulier
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 22 september 2019 in parochiezaal De Doornboom te 17.00 uur.
De fotozoektocht loopt over een afstand van om en bij de 20 km, en dit langs vele landelijke wegen. Omdat in 2019 Wiekevorst Dorp in de kijker is blijven we dit jaar voor meer dan 90% op Wiekevorstse wegen.
Je kan vertrekken op welk cijfer je zelf wenst, en vervolgens gewoon de volgorde aanhouden. Maak zoveel mogelijk gebruik van de kleine landelijke wegen.
Op de stafkaart staan pijltjes met een cijfer. Het puntje van de pijl duidt een plaats aan. Binnen een straal van 30 m is er een foto genomen, zoek uit welke? Stafkaart is in kleur (moderner) en in zwart-wit voorzien (oudere kaart) en vullen elkaar aan. Elke foto heeft een letter. Vul op je antwoordformulier bij elk cijfer (plaats) de juiste letter(foto) in.
Antwoordformulieren moeten ten laatste op 10 september binnengebracht worden bij het AVEVE-tuincentrum of in de brievenbus daar gedropt worden.
Voor de verbetering tellen eerst de te zoeken foto’s, vervolgens hoofdschiftingsvraag, dan hulpschiftingsvraag en ten slotte bepaalt het lot de winnaar.
Enkel de organisatoren beslissen bij eventuele betwisting.
Elke deelnemer wordt geacht het verkeersreglement strikt na te leven en privé-eigendommen te respecteren. Let vooral op bij het oversteken van drukke wegen.
Indien er onderweg problemen optreden betreffende foto’s (verdwenen, beschadigd), kan je dit steeds melden op het volgende mailadres: lgwiekevorst@gmail.com.
Eventuele aanpassingen en rechtzettingen zullen op onze website gepubliceerd worden (www.lgwiekevorst.be) of op onze facebook pagina.
De landelijke Gilde is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
Wij wensen jou een aangename zoektocht.

 

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.